Fotoalbum

1994 Ľudové misie

1994 Ľudové misie

Kostol Hniezdne - historické fotky - exteriér

Kostol Hniezdne - historické fotky - exteriér

Kostol Hniezdne - historické fotky - interiér

Kostol Hniezdne - historické fotky - interiér

Kostol sv. Bartolomeja na pohľadniciach

Kostol sv. Bartolomeja na pohľadniciach

Historické fotografie farnosti

Historické fotografie farnosti

Andrej Trunik (1905-1961)

Andrej Trunik (1905-1961)

Ján Maslančík, kaplán 1941

Ján Maslančík, kaplán 1941

1943: Viktor Lompart, novokňaz z Hniezdneho

1943: Viktor Lompart, novokňaz z Hniezdneho

Procesie: požehnanie siatin a Božie telo, kaplán Ignác Žemba (1950 - 1953)

Procesie: požehnanie siatin a Božie telo, kaplán Ignác Žemba (1950 - 1953)

1955: Ján Regeš, novokňaz z Forbás, primície

1955: Ján Regeš, novokňaz z Forbás, primície

Ján Prno (1953/1962-1964)

Ján Prno (1953/1962-1964)

Ján Slávik (1964-1986)

Ján Slávik (1964-1986)

Vladimír Fajkus (1986-2000)

Vladimír Fajkus (1986-2000)

Rudolf Turlík (2000-2005)

Rudolf Turlík (2000-2005)

Miroslav Slotka (2005/2006-2015)

Miroslav Slotka (2005/2006-2015)