Kostol sv. Doroty vo Forbasoch

Kostol sv. Doroty vo Forbasoch - interiér 

KOSTOL SV. DOROTY LIVE

História filiálneho kostola

Filiálny kostol vo Forbasoch je zasvätený sv. Dorote, mučenici. Bol postavený a vysvätený v roku 1730 aj vďaka podpore kňaza Jána Baptistu Lojeckého. Ako sa spomína v kanonickej vizitácii z roku 1792 tento kostol nikdy nespravovali protestanti. Bol murovaný, podlaha bola drevená. Chór, spolu s organom bol drevený. pôvodn mal tri oltáre. V strede hlavného oltára sa nachádzala socha sv. Doroty, vedľa sochy sv. Apolónie a sv. Barbory. Hlavnou časťou druhého oltára bol obraz Čenstochovskej Panny Márie. Tretím oltárom bol oltárom slávnej Kristovej tváre. V kostole sa nenachádzala spovednica. Súčasťou bohoslužobného náradia bola aj drevená kadidelnica. Vo veži kostola sa nachádzali dva zvony. Veľký zvon bol z roku 1720, na ktorom bol nápis: Ježiš Nazaretský, Kráľ Židovský. Menší zvon bol z roku 1753 a mal názov: Ježiš a Mária. Veľká prestavba kostola sa uskutočnila v roku 1997. 

 

Výročie posviacky chrámu

Výročie posviacky chrámu sa slávi 9. februára.

 

Odpustová slávnosť

Odpustová slávnosť sa slávi 6. februára na sv. Dorotu a druhá odpustová slávnosť býva na slávnosť Krista Kráľa, z vďaky za ochranu rodákov počas druhej svetovej vojny, v ktorej bojujúci vojaci nezahynuli.

 

FOTODOKUMENTÁCIA 

 

Aktuálny inventár kostola 

Oltár sv. Doroty

 1. Socha sv. Doroty
 2. Bočné sochy sv. Alžbety Uhorskej (vľavo) a sv. Margity Uhorskej (vpravo)
 3. Bohostánok + kľačiaci anjeli 2ks
 4. Oltárna skriňa s ornamentikou

Voľné obrazy a plastiky

 1. Plastika Krista na kríži (A.D. 1721)
 2. Obraz sv. Jána Nepomuckého (umiestnený v bočnej lodi)
 3. Obraz Panny Márie (nápis: Obras Marie Panie Tineki) - Čenstochovská? 
 4. Obraz – Útek do Egypta
 5. Obraz Guadalupskej Panny Márie (v bočnej lodi)
 6. Plastika Krista kráľa (v bočnej lodi)

Kaplnky

 1. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1790) – pri vstupe do obce
 2. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1730) – za obcou smerom na Míľavu.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je rímskokatolícky ale gréckokatolícky kostol). Podľa sčítania obyvateľov v roku 2021 vo farnosti Hniezdne  sa prihlásilo ku rímskokatolíkom 1747 obyvateľov.

V HNIEZDNOM žije 1428 obyvateľov, z toho je 1258 rímskokatolíkov, 85 gréckokatolíkov, 8 evanjelikov, 8 pravoslávnych, 1 jehovista, 1 metodista, 1 kresťanské zbory, 1 starokatolík, 2 ad hoc hnutia, 40 bez vyznania a 23 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 459 obyvateľov, z toho je 388 rímskokatolíkov, 44 gréckokatolíkov, 3 ad hoc hnutia, 1 iné, 20 bez vyznania, 3 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1336 obyvateľov, z toho je 1123 gréckokatolíkov, 101 rímskokatolíkov, 7 pravoslávnych, 1 evanjelik, 9 jehovistov, 1 kresťanské zbory, 25 ostatné a iné, 1 ad hoc hnutie, 51 bez vyznania a 17 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2021)

 

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne
065 01 Hniezdne č. 6

Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com