Kostol sv. Doroty vo Forbasoch

 

História filiálneho kostola

Filiálny kostol vo Forbasoch je zasvätený sv. Dorote, mučenici. Bol postavený a vysvätený v roku 1730 aj vďaka podpore kňaza Jána Baptistu Lojeckého. Ako sa spomína v kanonickej vizitácii z roku 1792 tento kostol nikdy nespravovali protestanti. Bol murovaný, podlaha bola drevená. Chór, spolu s organom bol drevený. pôvodn mal tri oltáre. V strede hlavného oltára sa nachádzala socha sv. Doroty, vedľa sochy sv. Apolónie a sv. Barbory. Hlavnou časťou druhého oltára bol obraz Čenstochovskej Panny Márie. Tretím oltárom bol oltárom slávnej Kristovej tváre. V kostole sa nenachádzala spovednica. Súčasťou bohoslužobného náradia bola aj drevená kadidelnica. Vo veži kostola sa nachádzali dva zvony. Veľký zvon bol z roku 1720, na ktorom bol nápis: Ježiš Nazaretský, Kráľ Židovský. Menší zvon bol z roku 1753 a mal názov: Ježiš a Mária. Veľká prestavba kostola sa uskutočnila v roku 1997. 

 

Výročie posviacky chrámu

Výročie posviacky chrámu sa slávi 9. februára.

 

Odpustová slávnosť

Odpustová slávnosť sa slávi 6. februára na sv. Dorotu a druhá odpustová slávnosť býva na slávnosť Krista Kráľa, z vďaky za ochranu rodákov počas druhej svetovej vojny, v ktorej bojujúci vojaci nezahynuli.

 

FOTODOKUMENTÁCIA 

 

Aktuálny inventár kostola 

Oltár sv. Doroty

  1. Socha sv. Doroty
  2. Bočné sochy sv. Alžbety a sv. Margity
  3. Bohostánok + kľačiaci anjeli 2ks
  4. Oltárna skriňa s ornamentikou

Voľné obrazy a plastiky

  1. Plastika Krista na kríži (A.D. 1721)
  2. Obraz sv. Jána Nepomuckého (umiestnený na chóre)
  3. Obraz Panny Márie (nápis: Obras Marie Panie Tineki)
  4. Obraz – Útek do Egypta

Kaplnky

  1. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1790) – pri vstupe do obce
  2. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1730) – za obcou smerom na Míľavu.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com