Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne
Hniezdne č. 6, 065 01 Hniezdne, SR

IČO: 31 999 484
DIČ: 20 20 71 52 24

Peter Olekšák, farár

Telefón: +421 52 432 33 93 
Email: farnosthniezdne@gmail.com

Bankové spojenie:

IBAN: SK44 0900 0000 0001 0386 3028 (Hniezdne)
IBAN: SK85 0900 0000 0050 8164 3106 (Forbasy)

Napíšte nám správu