aktuality

Fašiangové posedenie. Aj takto sme sa bavili ;)


Diecézna škola viery: vo štvrtok 21. februára 2019 o 18.30 v Kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni, celebrovať bude prednášajúci ThLic. Michal Janiga, kaplán vo farnosti Poprad - Juh. Po skončení svätej omše bude nasledovať prednáška a diskusia.


Dnes sme chceli nafotiť kostolné zvony a prečítať z nich nápisy. Nebolo tomožné. Holubiči trus tomu zabránil. Kto by nám pomohol odvážne, z konštrukcie, zvony očistiť? Súrne... Ďakujem. :(


FARSKÁ PÚŤ 2019: uskutoční sa v termíne 14.-17. mája 2019 do Prahy, vlakom. Odchod z Popradu v utorok 14. mája 2019 dopoludnia, návrat do Popradu v piatok 17. mája 2019 popoludní. Prosím, záväzný záujem nahláste v sákristii, aby sme vedeli objednať dopravu a ubytovanie, najneskôr do 28.2.2019. Deti zo školy musia ospravedlniť rodičia. Deti do 15 rokov, ktoré nemajú občiansky preukaz, potrebujú cestovný pas. Predbežná cena za dopravu a ubytovanie 3 noci bez stravy 91€. Prečo tento termín? 15. mája sú v Prahe svätojánske slávnosti Navalis, ktorých sa chceme zúčastniť. Viac na webe: www.navalis.cz.


Ďalší Františkov príspevok k pokoju vo svete. Ďakujeme.


RKC farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

SPRÁVY Z VATIKÁNU: www.vaticannews.va/sk

Ochrana osobných údajov

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com