aktuality

Komu mám byť blížny ja?


V sobotu 3. augusta 2019 sa uskutoční celodiecézna púť do Zákamenného pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 bude celebrovať J.Em. Jozef kardinál Tomko. Pred svätou omšou o 9.30 bude pobožnosť Fatimskej soboty. Po skončení svätej omše nasleduje prezentácia nového filmového dokumentu o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojatššákovi, ktorý sa pripravuje v talianskej koprodukcii. Rádio Lumen bude prenášať celú túto slávnosť. Všetkých vás srdečne pozývame na túto slávnosť. Ružencové bratstvo farnosti organizuje autobus na túto púť. Záujemcovia (nielen z bratstva) z Hniezdneho i Forbás, sa môžu prihlásiť v sakristiách kostolov a u pani Aničky Kriššákovej najneskôr do nedele 28. júla.


Česko: Rozhovor s P. Michalom Zamkovským v Katolickým týdeníku.


Sv. Benedikt: Vstaňme teda konečne, ako nás vyzýva Písmo: „Nadišla hodina, aby sme sa prebudili zo sna.“ (Rim 13,11) Otvorme oči pre božské svetlo a napäto počúvajme božský hlas, ktorý nás denne volá a napomína: „Čujte dnes jeho hlas: Nezatvrdzujte svoje srdcia.“ (Ž 95,7-8) A opäť: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.“ (Zjv 2,7) A čo hovoril? „Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej.“ (Ž 34,12) „Choďte, dokiaľ máte svetlo života, aby vás nezastihla tma smrti.“ (Jn 12,35) Pán hľadá v množstve ľudu, ku ktorému toto volá, svojho robotníka, a znovu hovorí: „Miluje niekto život a chce požívať dobro v šťastných dňoch?“ (Ž 34,13) Ak toto začuješ a odpovieš: „Ja,“ povie ti Boh: „Ak chceš mať pravý a večný život, zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.“ (porov. Ž 34,14-15) „A keď to urobíte, moje oči spočinú na vás a môj sluch sa nakloní k vašim prosbám a skôr, ako ma budete volať, poviem vám: Tu som!“ (Iz 58,9) A čo môže byť pre nás, milovaní bratia, lahodnejšie, ako tento Pánov hlas, ktorý nás volá? Hľa, Pán nám vo svojej láske ukazuje cestu života (porov. Ž 16,11). Prepášme si teda bedrá vierou (porov. Ef 6,14-15) a konaním dobrých skutkov a vedení evanjeliom kráčajme po jeho cestách (porov. Dt 8,6; Ž 128,1), aby sme si zaslúžili vidieť toho, „ktorý nás povolal do svojho kráľovstva“ (porov. 1Sol 2,12). Ak chceme prebývať v stánku jeho kráľovstva (porov. Ž 15,1; 61,5), musíme bežať po ceste dobrých skutkov (porov. Ž 119,32), ináč sa ta nedostaneme.


Dnes zomrel pán Vojtech ŠEFFER (1930). Pohreb zosnulého bude v sobotu 13.07.2019 o 10.00 a začne sv. omšou v Kostole sv. Bartolomeja v Hniezdnom. RIP.


RKC farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

SPRÁVY Z VATIKÁNU: www.vaticannews.va/sk

Ochrana osobných údajov

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com