aktuality

Dňa 14.11.2018 si pripomenieme 141 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Za dar jeho života sa spoločne poďakujeme dňa 17.11.2018 slávením slávnostnej svätej omše v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka o 10.30 hod. Homíliu prednesie HELic. Dušan Kolenčík, kancelár Trnavského arcibiskupstva. Pred svätou omšou o 10.00 hod. sa začne modlitba posvätného ruženca. Po svätej omši bude nasledovať prezentácia zborníkov: Ján Vojtaššák. Biskup v dejinách 20.storočia (zborník z konferencie venovanej 140.výročiu narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka, predstaví prof. Róbert Letz) a Umlčaná Cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965 (zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Benátkach v roku 2016, predstaví HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.) Záujemcovia si môžu obidva zborníky kúpiť. Všetkých srdečne pozývame na túto ďakovnú púť za dar života otca biskupa Jána Vojtaššáka. Svätú omšu v priamom prenose odvysiela Rádio Lumen. Vsdp. páni dekani nech zorganizujú pútnické zájazdy do Spišskej Kapituly. Všetkým Pán Boh zaplať!


Diecézna škola viery: vo štvrtok 15. novembra o 18.30 vo Farskom kostole v Starej Ľubovni, po skončení svätej omše bude nasledovať prednáška v dĺžke 40 minút a ďalších 20 minút bude určených na diskusiu. Celebrantom a prednášajúcim bude ThLic. Michal Janiga, kaplán vo farnosti Poprad - Juh.


November podľa Jozefa Ladu. Krásne :)


Za ubytovanie kňaza dostala roky väzenia. Ona i jej dcéra. To je komunizmus. Preto hlásiť sa dnes ku komunizmu je zlé rozhodnutie.


Dnes zomrela pani Mária GALAROVIČOVÁ, r. Ružbašanová (nar. 10.2.1960). Cirkevný pohreb zosnulej bude v pondelok 5. novembra 2018 o 13.00, začne sv. omšou v Kostole sv. Doroty vo Forbasoch a pokračovať bude na miestnom cintoríne. RIP! Pochovávať bude vdp. Ľudovít Sýkora.


RKC farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

SPRÁVY Z VATIKÁNU: www.vaticannews.va/sk

Ochrana osobných údajov

kontakty

RKC farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com