aktuality

Rodičia, toto poznáte? Aké práce prideľovať svojim deťom, podľa ich veku. Inšpiratívne.


Včera zomrel pán Peter SIPKO (nar. 12.06.1949). Cirkevný pohreb zosnulého bude v nedeľu 13. januára 2019 hneď po nedeľnej sv. omši, ktorá začína o 10.30, v Dome smútku na miestnom cintoríne. RIP! Sv. omša za zosnulého bude 26. januára 2019 o 18.00.


Pozývame všetkých mladých milovníkov hôr a turistiky na zimný výstup na Téryho chatu, ktorý organizuje Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. Výstup sa uskutoční 26. 1. (sobota) 2019. Stretneme sa o 8.00 h pri starom Kostolíku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili cez tento registračný formulár: www.bit.ly/vystupnateryhochatu2019 Ponúkame tiež možnosť prespať z piatka do soboty v priestoroch Diecézneho centra mládeže vo Važci (svoj záujem stačí uviesť v prihlasovacom formulári). Výstup je určený pre mladých vo veku od 15 rokov. Účastníci pod 18 rokov musia so sebou priniesť podpísaný informovaný súhlas od zákonného zástupcu, ktorý im pošleme po prihlásení do formulára. Prihlásiť sa na výstup je možné najneskôr do 23. 1. 2019. Ďakujem a prajem vám požehnaný deň. Daniel Lysý, koordinátor Komisie pre mládež v Spišskej diecéze


Snúbencom dávame do pozornosti možnosť absolvovať víkendovú predmanželskú prípravu 8.-10. marca 2019 v Sp. Novej Vsi.


Láska má byť konkrétna. Nie teoretická. :)


RKC farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

SPRÁVY Z VATIKÁNU: www.vaticannews.va/sk

Ochrana osobných údajov

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com