aktuality

Snežienky vo farskej záhrade hrdo hlásia: jar je už tu.


Poznáte tohto pána? 🙂 ODPOVEĎ: Kto si prečítal vľavo v rohu obrazu, tak sa dozvedel, že je to richtár Mesta Gňazdá z roku 1775 Joannes Kšenžigh. Obraz je umiestnený v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi spolu s ďalšími 15-timi obrazmi richtárov Provincie XVI spišských miest. Múzeum sa nachádza v niekdajšej radnici mesta, ktorá sa stala sídlom provincie. Veľmi odporúčam navštíviť. Na obázku môžete vidieť aj listinu, ktorou Mária Terézia túto proviciu zriadila. Rovnako aj maketu provinčného domu. Sídlo provincie bolo zaujímavé aj tým, že každé mesto provincie malo vlastný domček, kde sa richtár mohol ubytovať (ďalšia fotka). Jestvovala akási vládna štvrť.


Mons. Ján Zentko a hasiči v Hniezdnom. K 10. výročiu jeho smrti.


V stredu večer na jednotke :)


Pôstne predsavzatie - odporúčanie Františka.


RKC farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

SPRÁVY Z VATIKÁNU: www.vaticannews.va/sk

Ochrana osobných údajov

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com