Kňazi vo farnosti

KŇAZI PÔSOBIACI VO FARNOSTI

1. Casparus HAGELIUS – kanonik (1622 – 1636)

2. Jakub TESZKOWICZ – farár (1636 – 1638)

3. Stanislav KMEDOWSKI – farár (1638 – 1639)

4. Ján PFITZNER (1639 – 1649), Bartolomej Richwalski - kaplán (1649 – 1652)

5. Ignác OLSZECKI – farár (1652 – 1659)

6. Gasparus OLLBRICHT [1] (1659 – 1677), Teodor Pfender – kaplán (1677)

7. Baltazár LECHOCKI – farár (1677– 1678), farár v Podolínci zastupoval excurrendo, Pavol Lazarski - kaplán (1678 – 1680)

8. Ján SCHULTZ – farár (1680 – 1690)

9. Basilius HENRICH – administrátor (1690 – 1693)

10. Ján STACHOWSKI – farár[2] (1693 – 1707)

11. Mikuláš MALACHOWSKI – farár (1707 – 1711)[3], Gregor Ján Lojecki - kaplán (1707 – 1711)[4]

12. Gregor Ján LOJECKI – farár (1711 – 1730)[5], Georg Bartholomeus Hirt ( 1711 - )

13. Józef KROCZKIEWICZ (1761 - 1786), Andrea Michael Papp (1764 - )

14. Martin KISZKO – vicedekan[6] (1787 – 1812), Ignác Duchon - kaplán (1792 - ), František Rocheli a kaplán (1802 – 1804), Jakub Dulovitz - kaplán (1804 – 1806), Jakub Navepsky a kaplán (1806 – 1809), Ján Trinkany - kaplán (1810 – 1811), Ján Mallek - kaplán (1811 – 1813)

15. František HOLGEWäLDER – dekan (1811 – 1838), Ján Oberčák - kaplán (1813 – 1814), Ľudovít Műnszter - kaplán (1814 – 1815), Jozef Stransský - kaplán (1816 – 1817), Martin Szucholský - kaplán (1817 – 1818), Karol Gotz - kaplán (1818 – 1822), Jozef Pantsuga - kaplán (1823 – 1824), Adeodatus Smretsany - kaplán (1824 – 1827), Jakub Keizer - kaplán (1827 – 1829), Ondrej Kutsma - kaplán (1829 – 1830), Imrich Popovits - kaplán (1830), Juraj Verbovský - kaplán (1830 – 1832), Ján Matirko - kaplán (1832 – 1835), Jozef Berzak - kaplán (1835 – 1837), Štefan Hiroš - kaplán (1837 – 1838), František Rochelt - kaplán (1838 – 1843)

16. Ján BARVULSZKÝ – dekan (1838 – 1852), František Regecz - kaplán (1843 – 1844), Chýbajú zápisy v matrike sobášených 1844 – 1852

 17. Andrej SOLTÉSZ – farár (1852 – 1853), Ľudovít Hönsc - kaplán (1853), Ján Kostka - kaplán (1853 – 1858)

18. Baltasár ANDREÁNSKY – dekan (1853 – 1867), Karol Scholtz - kaplán (1858 – 1859), Andrej Kovacz - kaplán (1859 – 1862), Ján Richtarčík - kaplán (1862 – 1863), Július Deutsch - kaplán (1863), Vincent Kušinský - kaplán (1863 – 1867)

19. Juraj LESZNITZKÝ – dekan (1867 – 1891), Inocent Smolko - kaplán (1867 – 1871), Ján Brezňák - kaplán (1871), Pavol Šofranko - kaplán (1872 – 1873), Štefan Missík - kaplán (1873 – 1874), Pavol Žifčák - kaplán (1874 – 1878), Jozef Tomik - kaplán (1878 – 1879), Juraj Gogoľák - kaplán (1879 – 1881), Ján Šefčík - kaplán (1881), Karol Bubala - kaplán (1881 – 1882), Jozef Harenčár - kaplán (1882 – 1885), Michal Majerčák - kaplán (1885 – 1886), Ján Rovder - kaplán (1886 – 1891)

20. Jozef GALLASZ – farár (1891 – 1897)

21. Jakub LANG – administrátor (1897 – 1898)

22. Jozef PUMPÉRY – farár (1898 – 1904), Štefan Gergy - kaplán (1900 – 1901), Ján Sterbák - kaplán (1902 – 1904)

23. Ján STERBÁK – administrátor (1904 – 1905)

24. Andrej TRUNÍK – dekan (1905 – 1961), Karol Hudáč - kaplán (1935 – 1939), Adolf Wagner - kaplán (1939 – 1940), Ján Maslančík - kaplán (1940 – 1944), Ján Lang - kaplán (1944 – 1947), Jozef Haviar - kaplán (1947 – 1950), Ignác Žemba - kaplán (1950 – 1953), Ján Prno - kaplán (1953 – 1961)

25. Ján PRNO – administrátor (1961 – 1964)

26. Ján SLÁVIK – administrátor (1964 – 1986) [7]

27. Vladimír FAJKUS – farár (1986 – 2000)

28. Rudolf TURLÍK – administrátor (2000 – 2006), Miroslav Slotka - kaplán (2005 – 2006)

29. Marián PÁNIK - dekan v Starej Ľubovni, zastupoval excurrendo (2005 – 2006) [8]

30. Miroslav SLOTKA – administrátor (2006 – 2015), Ľudovít Sýkora - výpomocný duchovný (2011 - 2015)

31. Peter OLEKŠÁK - farár (2015 - )

 

KŇAZI Z FARNOSTI (rodáci):

1. Ján Stachowski [9] - (z Hniezdneho)

2. František Koczanowicz [10], ord. 1716 - (z Hniezdneho)

3. Peter Peťko 11] - piarista, * 1713, ord. 1737, 1793 - (z Hniezdneho)

4. Félix Szepesi (Simák) [12] - (z Hniezdneho)

5. Alexander Bohínsky (Bocheński) [13], ord. 1859, † – pochovaný v Spišskej Starej Vsi - (z Hniezdneho)

6. Ján Kiss (Klein), * 1875, ord. 1899, 1954 – pochovaný v Markas (Maďarsko) - (z Hniezdneho)

7. Aladár Ružbašan (Ruzsbasán) [14], * 1891, ord. 1915 - (z Hniezdneho)

8. Viktor Lompart, * 1916, ord. 1943, 1977 – pochovaný v Liskovej - (z Hniezdneho)

9. Ján Regeš, * 1925, ord. 1955, 1996 – pochovaný vo Forbasoch - (z Forbás)

10. Ľudovít Sýkora, * 1973, ord. 1997 (z Forbás)

11. Vladimír Fedorek, * 1986, ord. 2011 - (z Hniezdneho)

 

REHOĽNÍCI Z FARNOSTI (rodáci):

1. Ida Alžbeta  Montschková (Sr. Edita) -dominikánka), * 1909, več. sľuby 1932 Řepčín; 1990, pochovaná v Sp. Novej Vsi

2. Peter Súkenik (rehoľný brat Dominik) - SVD, *1949, več. sľuby 1995 Nitra. Zomrel 3. marca 2011 vo veku 61 rokov po 2-ročnom boji s rakovinou.

3. Alžbeta Selepová (Sr. Natanaela), * 1965, več. sľuby 1999

 

KŇAZI POCHOVANÍ VO FARNOSTI:

1. Jozef Pumpéry * 1835, 1905 (v Hniezdnom)

2. Ján Korsch * 1877; 1950 (v Hniezdnom) – nad schodmi, na ľavo pod veľkým dreveným krížom

3. Andrej Truník * 1863; 1961 (v Hniezdnom)

4. Ján Slávik * 1923; 1986 (v Hniezdnom)

5. Ján Regeš * 1925; 1996 (vo Forbasoch)

 

Poznámky: 

[1]  Gasparus Ollbricht bol predstavený kláštora v Sączi. Pochádzal zo Sliezska.

[2] Stachowski Johannes – toto meno sa uvádza na kamennej krstiteľnici vo svätyni Farského kostola v Hniezdnom. Takže je pravdepodobné, že krstiteľnica pochádza z tohto obdobia.

[3]  V roku 1710 bol v Hniezdnom veľký mor, ktorý trval až do konca roka. Porov. LOJECKI G. J. B.: Inventarium Eccl. Parochialis Oppidi Gnezda 1724, s. 45 in Archív Farnosti Hniezdne.

[4]  Dňa 27. 3. 1707 bol Gregor Ján Lojecki ustanovený za provizorného kaplána, ale 24.6. toho istého roku sa vzdal miesta z problému súvisiaceho s prechodom poľského vojska. Zostal na fare, kde po tom ako jeho nástupca Mikuláš Malachošski 15. júna 1709 sa stal farárom v Spišskej Novej Vsi, Lojecki nastúpil v Hniezdnom na jeho miesto. Porov. LOJECKI G. J. B.: Inventarium Eccl. Parochialis Oppidi Gnezda 1724, s. 45 in Archív Farnosti Hniezdne.

[5] Zoznam kňazov farnosti od r. 1622 – 1711, ako aj niektoré podrobnosti prekladal historik Ivan Chalupecký dňa 7.3.2010 v Levoči. Porov. LOJECKI G. J. B.: Inventarium Eccl. Parochialis Oppidi Gnezda 1724, s. 45 in Archív Farnosti Hniezdne.

[6]  Bol tajomníkom prvého biskupa Sálbeka, mal 28 rokov, keď sa stal farárom v Hniezdnom. Študoval teológiu a filozofiu v Budapešti. Porov. Kanonická vizitácia Jána de Réva (Révay) v dňoch 30. 7. 1792.

[7] Zoznam kňazov, pôsobiacich vo farnosti od roku 1802 – 1964 som čerpal zo zoznamu, napísaného mojím predchodcom kňazom Jánom Slávikom. Zoznam bol vypísaný z matriky sobášených, ktorá bola spolu s inými staršími matrikami odovzdaná do Štátneho oblastného archívu v Levoči.

[8] Marián Pánik, dekan zo Starej Ľubovne spravoval excurrendo Hniezdne z dôvodu choroby miestneho kňaza Rudolfa Turlíka, až do chvíle, kedy bol do farnosti vymenovaný nový správca.

[9] Ján Stachowski bol v rokoch 1693 – 1707 bol farárom v rodnej dedine. Porov. LOJECKI G. J. B.: Inventarium Eccl. Parochialis Oppidi Gnezda 1724, s. 45 in Archív Farnosti Hniezdne.

[10] František Koczanowicz pochádzal z poľskej meštianskej rodiny, bývajúcej v Hniezdnom.  V roku 1716 bol vysvätený za kňaza a v tom istom roku pôsobil ako kňaz v Novej Ľubovni. Porov. TRAJDOS T. M.: Dekanat Spiski diecezji krakowskiej w świetle wizytacji 1728 roku. Nasza Przeszłość, Kraków 1998, s. 142.

[11] P. Peter Peťko (vlastným menom Martin, rehoľným menom P. Petrus a Sancto Martino) sa narodil v roku 1713 v Hniezdnom. V rokoch 1728-1733 študoval v Podolínci u piaristov, kde v marci 1733 vstúpil do piaristického rádu a na tom istom mieste po ukončení noviciátu pokračoval v štúdiách filozofie a teológie. Za kňaza bol vysvätený 8. 10. 1737. Už ako novic bol pomocným učiteľom hudby, neskôr pôsobil ako „magister parvae et musiace“. Okrem toho, že sa venoval hudbe a kompozícii, vyučoval taktiež gramatiku, poetiku a rétoriku. I keď väčšinu života prežil v Podolínci, istý čas pôsobil v Spišskej Belej, Novom Sonči, Štetíne, v Opole (učiteľ hudby na piaristickom kolégiu), Drochičíne. V roku 1780 sa vrátil späť do Podolínca, kde pôsobil ako vicerektor, novicmagister a kazateľ až do svojej smrti (13. júl 1793). Po kompozičnej stránke možno Petra Peťka charakterizovať ako skladateľa neskorého baroka až ranného klasicizmu. Jeho dielo tvoria skladby menšieho rozsahu, písané pre neveľké – komorné obsadenie, čo umožňovalo interpretáciu i na menších chóroch kostolov. Aj z tohto dôvodu sa jeho skladby hrávali viac ako polstoročie. Porov. ZAHRADNÍKOVÁ Z.: Sakrálne kompozície pátra Petra Peťka, SchP a pátra Henricha Thumara, SchP., uložené v štátnom archíve v Modre. In: VEĽBACKÝ J.: Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2010, s. 22-23.

[12] Porov. http://www.podolinec.eu/historia-klastora-piaristov/ (26.2.2009).

[13] Na jednom kalichu, nachádzajúcom sa v sakristii Kostola sv. Bartolomeja je venovanie s jeho menom.

[14] Aladár Ružbašan, počas svojho kaplánskeho pôsobenia v Toporci bol zakladateľom včelárskeho spolku. Porov. Včelársky spolok obce Toporec. In: [online]. 2006. [cit. 26.2.2009]. Dostupné na internete: <http://www.toporec.webex.sk/vcel_spolok.php >.

RKC farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

SPRÁVY Z VATIKÁNU: www.vaticannews.va/sk

Ochrana osobných údajov

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com