Kňazi vo farnosti

Ján Prno a Ján Regeš

KŇAZI PÔSOBIACI VO FARNOSTI

1. VAVRINEC DE GNISEN (okolo roku 1518)

2. Gaspar HAGEL, kanonik (1622 – 1636)

3. Jakub TESZKOWICZ, farár (1636 – 1638)

4. Stanislav KMEDOWSKI, farár (1638 – 1639)

4. Ján PFITZNER, farár (1639 – 1649), Bartolomej Richwalski - kaplán (1649 – 1652)

6. Ignác OLSZECKI, farár (1652 – 1658)

7. Gaspar Balthasar OLLBRYCHT, farár (1658 – 1677), Teodor Pfender – kaplán (1677)

8. Baltazár LECHOCKI, farár (1677– 1678), farár v Podolínci zastupoval excurrendo, Pavol Lazarski - kaplán (1678 – 1680)

9. Ján SCHULTZ, farár (1680 – 1690)

10. Basilius HENRICH, administrátor (1690)

11. Ján STACHOWSKI, farár (1690 – 1709)

12. Mikuláš MAŁACHOWSKI – farár (1707 – 1711), Gregor Ján Łojecki - kaplán (1707 – 1711)

13. Gregor Ján ŁOJECKI – farár (1711 – 1730)Georg Bartholomeus Hirt (1711 - ), Viliam od sv. Andreja, piarista (1761).

14. Jozef KROCZKIEWICZ (1761 - 1786), Andrea Michael Papp (1764 - )

15. Martin KISSKO – vicedekan (1787 – 1812), Ignác Duchon - kaplán (1792 - ), František Rocheld a kaplán (1802 – 1804), Jakub Dulovič - kaplán (1804 – 1806), Jozef Petruska - kaplán (1805), Jakub Naveivszky a kaplán (1806 – 1809), Ján Trinkany - kaplán (1810 – 1811), Ján Maller - kaplán (1811 – 1813)

16. František HEIGENVELDER – dekan (1811 – 1838), Ján Oberczan - kaplán (1813 – 1814), Ľudovít Műnster - kaplán (1814 – 1815), Jozef Sztramszký - kaplán (1816 – 1817), Martin Sucholský - kaplán (1817 – 1818), Karol Jacz - kaplán (1818 – 1822), Jozef Pavcsuga - kaplán (1823 – 1824), Adeodatus Smrečány - kaplán (1824 – 1827), Jakub Keiser - kaplán (1827 – 1829), Andrej Kučma - kaplán (1829 – 1830), Imrich Popovič - kaplán (1830), Juraj Verbovský - kaplán (1830 – 1832), Daniel Kolba - kaplán (1832), Ján Matirko - kaplán (1832 – 1835), Jozef Berzák - kaplán (1835 – 1837), Štefan Hýroš - kaplán (1837 – 1838), František Rocheld - kaplán (1838 – 1843)

17. Ján BARVULSZKÝ – dekan (1838 – 1852), František Regecz - kaplán (1843 – 1844), 

18. Andrej SOLTÉSZ – farár (1852 – 1853), Ľudovít Hönsc - kaplán (1853), Ján Kostka - kaplán (1853 – 1858)

19. Baltasár ANDREÁNSKY – dekan (1853 – 1867), Karol Scholtz - kaplán (1858 – 1859), Andrej Kovacz - kaplán (1859 – 1862), Ján Richtarčík - kaplán (1862 – 1863), Július Deutsch - kaplán (1863), Vincent Kušinský - kaplán (1863 – 1867)

20. Juraj LESZNITZKÝ – dekan (1867 – 1891), Inocent Smolko - kaplán (1867 – 1871), Ján Brezňák - kaplán (1871), Pavol Šofranko - kaplán (1872 – 1873), Štefan Missík - kaplán (1873 – 1874), Pavol Žifčák - kaplán (1874 – 1878), Jozef Tomik - kaplán (1878 – 1879), Juraj Gogoľák - kaplán (1879 – 1881), Ján Šefčík - kaplán (1881), Karol Bubala - kaplán (1881 – 1882), Jozef Harenčár - kaplán (1882 – 1885), Michal Majerčák - kaplán (1885 – 1886), Ján Rovder - kaplán (1886 – 1891)

21. Jozef GALLASZ – farár (1891 – 1897)

22. Jakub LANG – administrátor (1897 – 1898)

23. Jozef PUMPÉRY – farár (1898 – 1904), Štefan Gergy - kaplán (1900 – 1901), Ján Sterbák - kaplán (1902 – 1904)

24. Ján STERBÁK – administrátor (1904 – 1905)

25. Andrej TRUNIK – dekan (1905 – 1961), Karol Hudáč - kaplán (1935 – 1939), Adolf Wagner - kaplán (1939 – 1940), Ján Maslančík - kaplán (1940 – 1944), Ján Lang - kaplán (1944 – 1947), Jozef Haviar - kaplán (1947 – 1950), Ignác Žemba - kaplán (1950 – 1953), Ján Prno - kaplán (1953 – 1961)

26. Ján PRNO – administrátor (1961 – 1964)

27. Ján SLÁVIK – administrátor (1964 – 1986)

28. Vladimír FAJKUS – farár (1986 – 2000)

29. Rudolf TURLÍK – administrátor (2000 – 2006), Miroslav Slotka - kaplán (2005 – 2006)

30. Marián PÁNIK - dekan v Starej Ľubovni, zastupoval excurrendo (2005 – 2006) 

31. Miroslav SLOTKA – administrátor (2006 – 2015), Ľudovít Sýkora - výpomocný duchovný (2011 - 2015)

32. Peter OLEKŠÁK - farár (2015 - )

 

KŇAZI Z FARNOSTI (rodáci):

 1. Ján Stachowski - (Hniezdne), ord. 1684
 2. František Koczanowicz, (Hniezdne), ord. 1716
 3. Peter Peťko - piarista, * 1713 (Hniezdne), ord. 1737, 1793
 4. Ján Krstiteľ Fukier * 1769 (Hniezdne), ord. 1792, 1849 Tarnow, tam je aj pochovaný na starom cintoríne
 5. Ján Matirko - (Hniezdne), ord. 1832
 6. Mikuláš Laczko - (Hniezdne), ord. 1846
 7. Alexander Bohínsky (Bocheński)ord. 1859 (Hniezdne), † – pochovaný v Spišskej Starej  Vsi
 8. Ján Kiss (Klein), * 1875 (Hniezdne), ord. 1899, 1954 – pochovaný v Markaz (Maďarsko)
 9. Félix Szepesi (Simák)  - (Hniezdne), piarista, ord. pred rokom 1908
 10. Aladár Ružbašan (Ruzsbasán)* 1891 (Hniezdne), ord. 1915 
 11. Viktor Lompart, * 1916 (Hniezdne), ord. 1943, 1977, pochovaný v Liskovej
 12. Ján Regeš, * 1925 (Forbasy), ord. 1955, 1996 – pochovaný vo Forbasoch
 13. Ľudovít Sýkora, * 1973  (Forbasy), ord. 1997
 14. Vladimír Fedorek, * 1986 (Hniezdne), ord. 2011

REHOĽNÍCI Z FARNOSTI (rodáci):

1. Ida Alžbeta  Montschková (Sr. Edita) - dominikánka), * 1909, več. sľuby 1932 Řepčín; 1990, pochovaná v Sp. Novej Vsi

2. Peter Súkenik (rehoľný brat Dominik) - SVD, *1949, več. sľuby 1995 Nitra. Zomrel 3. marca 2011 vo veku 61 rokov po 2-ročnom boji s rakovinou.

3. Alžbeta Selepová (Sr. Natanaela), * 1965, več. sľuby 1999

 

KŇAZI POCHOVANÍ VO FARNOSTI:

1. Jozef Pumpéry * 1835, 1905 (v Hniezdnom)

2. Ján Korsch * 1877; 1950 (v Hniezdnom) – nad schodmi, na ľavo pod veľkým dreveným krížom

3. Andrej Truník * 1863; 1961 (v Hniezdnom)

4. Ján Slávik * 1923; 1986 (v Hniezdnom)

5. Ján Regeš * 1925; 1996 (vo Forbasoch)

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je rímskokatolícky ale gréckokatolícky kostol). Podľa sčítania obyvateľov v roku 2021 vo farnosti Hniezdne  sa prihlásilo ku rímskokatolíkom 1747 obyvateľov.

V HNIEZDNOM žije 1428 obyvateľov, z toho je 1258 rímskokatolíkov, 85 gréckokatolíkov, 8 evanjelikov, 8 pravoslávnych, 1 jehovista, 1 metodista, 1 kresťanské zbory, 1 starokatolík, 2 ad hoc hnutia, 40 bez vyznania a 23 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 459 obyvateľov, z toho je 388 rímskokatolíkov, 44 gréckokatolíkov, 3 ad hoc hnutia, 1 iné, 20 bez vyznania, 3 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1336 obyvateľov, z toho je 1123 gréckokatolíkov, 101 rímskokatolíkov, 7 pravoslávnych, 1 evanjelik, 9 jehovistov, 1 kresťanské zbory, 25 ostatné a iné, 1 ad hoc hnutie, 51 bez vyznania a 17 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2021)

 

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne
065 01 Hniezdne č. 6

Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com