Fotoalbum

2022 Svetový deň starých rodičov a seniorov + farský deň

2022 Svetový deň starých rodičov a seniorov + farský deň

2022 Prvé sv. prijímanie

2022 Prvé sv. prijímanie

2022: 25. výročie posviacky obnoveného Kostola sv. Doroty (6. február 2022)

2022: 25. výročie posviacky obnoveného Kostola sv. Doroty (6. február 2022)