Fotoalbum

2022 Jasličková akadémia

2022 Jasličková akadémia

2022: Príbeh farskej pivnice

2022: Príbeh farskej pivnice

2022 Príbeh farskej sýpky

2022 Príbeh farskej sýpky

2022 Svetový deň starých rodičov a seniorov + farský deň

2022 Svetový deň starých rodičov a seniorov + farský deň

2022 Prvé sv. prijímanie

2022 Prvé sv. prijímanie

2022: 25. výročie posviacky obnoveného Kostola sv. Doroty (6. február 2022)

2022: 25. výročie posviacky obnoveného Kostola sv. Doroty (6. február 2022)