Fotoalbum

2022: 25. výročie posviacky obnoveného Kostola sv. Doroty (6. február 2022)

2022: 25. výročie posviacky obnoveného Kostola sv. Doroty (6. február 2022)