Fotoalbum

Vianoce 2017

Vianoce 2017

Kostol sv. Bartolomeja po obnove interiéru

Kostol sv. Bartolomeja po obnove interiéru

Posviacka nového oltára v Kostole sv. Bartolomeja

Posviacka nového oltára v Kostole sv. Bartolomeja

Odpustová slávnosť sv. Batolomeja (ipsa diae)

Odpustová slávnosť sv. Batolomeja (ipsa diae)

Farská záhrada a bociany

Farská záhrada a bociany

Miništrantský deň

Miništrantský deň

Nedeľa v našej farnosti s novokňazom Dp. Tomášom Tomuskom

Nedeľa v našej farnosti s novokňazom Dp. Tomášom Tomuskom

Novokňaz Dp. Filip Orlovský v našej farnosti

Novokňaz Dp. Filip Orlovský v našej farnosti

Farská púť do Ríma

Farská púť do Ríma

Božie telo v Hniezdnom

Božie telo v Hniezdnom

Božie telo vo Forbasoch

Božie telo vo Forbasoch

Deň radosti a miništrantský turnaj

Deň radosti a miništrantský turnaj

Farská púť do Wadowice, Czestochowa a Krakow

Farská púť do Wadowice, Czestochowa a Krakow

Birmovka 2017

Birmovka 2017

Sv. Floriána v Hniezdnom a vo Forbasoch

Sv. Floriána v Hniezdnom a vo Forbasoch

Evanjelizačný program H2O pre birmovancov

Evanjelizačný program H2O pre birmovancov

Noc čítania Biblie

Noc čítania Biblie

Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná nedeľa

Veľkonočná vigília

Veľkonočná vigília

Biela sobota pri a okolo Ježišovho hrobu

Biela sobota pri a okolo Ježišovho hrobu

Veľký piatok

Veľký piatok

Zelený štvrtok

Zelený štvrtok

Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

Krížová cesta detí

Krížová cesta detí

Fašiangový večer duchovnej hudby

Fašiangový večer duchovnej hudby

Piatková prázdninová sánkovačka

Piatková prázdninová sánkovačka

Galavečer miništrantov eMeM 2017

Galavečer miništrantov eMeM 2017

Oprava kachľovej pece na fare

Oprava kachľovej pece na fare

Odpust sv. Doroty vo Forbasoch 2017

Odpust sv. Doroty vo Forbasoch 2017

Na svätobartolomejskej kostolnej veži

Na svätobartolomejskej kostolnej veži