Fotoalbum

Kadiaľ vedú podzemné siete medzi kostolom a farou - pre istotu a pre budúcnosť :)

Kadiaľ vedú podzemné siete medzi kostolom a farou - pre istotu a pre budúcnosť :)

Farský kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom

Farský kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom

Kostol sv. Doroty vo Forbasoch

Kostol sv. Doroty vo Forbasoch

Cintoríny

Cintoríny

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého a súsošie Najsvätejšej Trojice

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého a súsošie Najsvätejšej Trojice

Kaplnka sv. Floriána

Kaplnka sv. Floriána

Kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1730)

Kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1730)

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie a židovský cintorín

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie a židovský cintorín

Kaplnka sv. Jozefa (1730)

Kaplnka sv. Jozefa (1730)

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa (na ceste do Kamienky)...

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa (na ceste do Kamienky)...

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie vo Forbasoch (1790)

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie vo Forbasoch (1790)

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého vo Forbasoch

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého vo Forbasoch

Hniezdne

Hniezdne

Forbasy

Forbasy