Fotoalbum

1955: Ján Regeš, novokňaz z Forbás, primície

1955: Ján Regeš, novokňaz z Forbás, primície

1943: Viktor Lompart, novokňaz z Hniezdneho

1943: Viktor Lompart, novokňaz z Hniezdneho

Historické fotografie farnosti

Historické fotografie farnosti

Ján Maslančík, kaplán 1941

Ján Maslančík, kaplán 1941

Miroslav Slotka (2005/2006-2015)

Miroslav Slotka (2005/2006-2015)

Rudolf Turlík (2000-2005)

Rudolf Turlík (2000-2005)

Vladimír Fajkus (1986-2000)

Vladimír Fajkus (1986-2000)

Ján Slávik (1964-1986)

Ján Slávik (1964-1986)

Procesie: požehnanie siatin a Božie telo, kaplán Ignác Žemba (1950 - 1953)

Procesie: požehnanie siatin a Božie telo, kaplán Ignác Žemba (1950 - 1953)

Ján Prno (1953/1962-1964)

Ján Prno (1953/1962-1964)

Andrej Trunik (1905-1961)

Andrej Trunik (1905-1961)

Kostol Hniezdne - historické fotky - exteriér

Kostol Hniezdne - historické fotky - exteriér

Kostol Hniezdne - historické fotky - interiér

Kostol Hniezdne - historické fotky - interiér

Kadiaľ vedú podzemné siete medzi kostolom a farou - pre istotu a pre budúcnosť :)

Kadiaľ vedú podzemné siete medzi kostolom a farou - pre istotu a pre budúcnosť :)

Farský kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom

Farský kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom

Kostol sv. Doroty vo Forbasoch

Kostol sv. Doroty vo Forbasoch

Cintoríny

Cintoríny

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého a súsošie Najsvätejšej Trojice

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého a súsošie Najsvätejšej Trojice

Kaplnka sv. Floriána

Kaplnka sv. Floriána

Kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1730)

Kaplnka sv. Antona Paduánskeho (1730)

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie a židovský cintorín

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie a židovský cintorín

Kaplnka sv. Jozefa (1730)

Kaplnka sv. Jozefa (1730)

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa (na ceste do Kamienky)...

Kaplnka sv. Jána Krstiteľa (na ceste do Kamienky)...

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie vo Forbasoch (1790)

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie vo Forbasoch (1790)

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého vo Forbasoch

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého vo Forbasoch

Hniezdne

Hniezdne

Forbasy

Forbasy