Fotoalbum

Požehnanie domov - koleda

Požehnanie domov - koleda

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia

Sv. Rodina hľadá prístrešie vo Forbasoch

Sv. Rodina hľadá prístrešie vo Forbasoch

Prednáška docenta Róberta Lapka: Milosrdenstvo v Knihe Tobiáš

Prednáška docenta Róberta Lapka: Milosrdenstvo v Knihe Tobiáš

Rorátna sv. omša

Rorátna sv. omša

Požehnanie adventných vencov

Požehnanie adventných vencov

Rekonštrukcia prízemia fary

Rekonštrukcia prízemia fary

Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úrodu

Výročné stretnutie Bratstva Božského srdca Ježišovho

Výročné stretnutie Bratstva Božského srdca Ježišovho

Biblické príbehy očami hniezdňanských detí

Biblické príbehy očami hniezdňanských detí

Odpustová slávnosť sv. Bartolomeja

Odpustová slávnosť sv. Bartolomeja

Požehnanie obnoveného kostola vo Forbasoch

Požehnanie obnoveného kostola vo Forbasoch

Uvedenie do úradu nového farára Petra Olekšáka

Uvedenie do úradu nového farára Petra Olekšáka

eMeM 2015

eMeM 2015