Hospodárska rada

Členovia Hospodárskej rady farnosti (2017-2021):

 • Peter Olekšák, farár, predseda
 • Peter Pardus, tajomník
 • Róbert Baumeister
 • Anna Kriššáková
 • Ing. Mária Kanciánová
 • Ladislav Čajko
 • Bernard Korsch
 • Dominik Matfiak 

 

Členovia Hospodárskej rady filiálky Forbasy (2017-2021):

 • Peter Olekšák, farár, predseda
 • Mgr. Valerián Kuffa st., tajomník 
 • Ing. Veronika Kiliányová
 • Ladialav Simoník
 • Pavol Matuščák
 • Mária Zbušková  
 • Ondrej Pristáč

 

V zmysle stanov HRF (sú publikované nižšie) Hospodársku radu celej farnosti tvorí predseda (Peter Olekšák) a tajomníci HR farnosti (Peter Pardus) a filiálky (Mgr. Valerián Kuffa st.).  

 

Štatút rady

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com