Hospodárska rada

Členovia Hospodárskej rady farnosti (2017-2021):

 • Peter Olekšák, farár, predseda
 • Peter Pardus, tajomník
 • Róbert Baumeister
 • Anna Kriššáková
 • Ing. Mária Kanciánová
 • Ladislav Čajko
 • Bernard Korsch
 • Dominik Matfiak 

 

Členovia Hospodárskej rady filiálky Forbasy (2017-2021):

 • Peter Olekšák, farár, predseda
 • Mgr. Valerián Kuffa st., tajomník 
 • Ing. Veronika Kiliányová
 • Ladialav Simoník
 • Pavol Matuščák
 • Mária Zbušková  
 • Ondrej Pristáč

 

V zmysle stanov HRF (sú publikované nižšie) Hospodársku radu celej farnosti tvorí predseda (Peter Olekšák) a tajomníci HR farnosti (Peter Pardus) a filiálky (Mgr. Valerián Kuffa st.).  

 

Štatút rady

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je rímskokatolícky ale gréckokatolícky kostol). Podľa sčítania obyvateľov v roku 2021 vo farnosti Hniezdne  sa prihlásilo ku rímskokatolíkom 1747 obyvateľov.

V HNIEZDNOM žije 1428 obyvateľov, z toho je 1258 rímskokatolíkov, 85 gréckokatolíkov, 8 evanjelikov, 8 pravoslávnych, 1 jehovista, 1 metodista, 1 kresťanské zbory, 1 starokatolík, 2 ad hoc hnutia, 40 bez vyznania a 23 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 459 obyvateľov, z toho je 388 rímskokatolíkov, 44 gréckokatolíkov, 3 ad hoc hnutia, 1 iné, 20 bez vyznania, 3 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1336 obyvateľov, z toho je 1123 gréckokatolíkov, 101 rímskokatolíkov, 7 pravoslávnych, 1 evanjelik, 9 jehovistov, 1 kresťanské zbory, 25 ostatné a iné, 1 ad hoc hnutie, 51 bez vyznania a 17 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2021)

 

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com