aktuality

ODPUST SV. BARTOLOMEJA. Takto sme včera večer začali sláviť, dnes o 10.30 pokračujeme. Srdečne pozývame :)


24. august: Sv. Bartolomeja, apoštola POZVÁNKA NA ODPUST: Pozývame dnes do farského Kostola sv. Bartolomeja v Hniezdnom o 15.00 prijať sviatosť zmierenia, o 18.00 na slávnostnú sv. omšu ipsa die a tiež zajtra, v nedeľu, o 10.30 na odpustovú sv. omšu. Rímske martyrológium uvádza, že Bartolomej pôsobil v Indii, Mezopotámii, Perzii, Egypte a v Arménsku, kde ho stiahli z kože a sťali za kráľa Astyagesa v Derbende na západnom pobreží Kaspického mora. Zobrazuje sa väčšinou so zahnutým nožom – nástrojom umučenia a s knihou evanjelia. Existuje evanjelium, ktoré nesie jeho meno, považuje sa však za apokryfné. MODLIME SA: Pane a Bože náš, posilňuj nás vo viere, ktorou sa apoštol Bartolomej úprimne oddal tvojmu Synovi, a daj, aby tvoja Cirkev na jeho orodovanie bola účinnou sviatosťou spásy pre všetky národy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.


Vo veľkom týždni 2020 sa chystajme do kina, čaká nás zrejme skvelý film: Vzkriesenie. Teším sa. :)


Saletíni: MUSÍM SA NAJPRV POMODLIŤ... Duchovný spisovateľ Anton Koch píše, že nábožné dievčatko z dobrej rodiny muselo v nemocnici podstúpiť ťažkú a nebezpečnú operáciu. Keď malú pacientku položili na operačný stôl, prv ako by ju priviazali, šéflekár sa k nej prihovoril takto: „Prv ako urobíme, aby si bola zdravá, musíš tu zaspať.“ Týmito slovami ju pripravoval na narkózu. A malá pacientka na to odpovedala: „Dobre. Ale keď mám zaspať, musím sa najprv pomodliť, ako to doma robievam pred spaním.“ A pomaličky si na operačnom stole kľakla a zložila si ruky na modlitbu a nahlas, vlastnými slovami sa modlila: „Milý Ježiš, teraz mám zaspať. Daj mi taký spánok, aby ma títo dobrí ujovia a tety uzdravili. Pomáhaj mi, aby som sa zo spánku prebrala zdravá a svieža. A poteš, Ježiš, moju mamičku aj otecka.“ V tej chvíli sa oči prítomných lekárov a sestier zarosili slzami. Ako keby sa čosi dotklo ich srdca. A jeden z lekárov neskôr povedal: „Večer po tej operácii som sa po tridsiatich rokoch prvý raz pomodlil a odvtedy sa modlievam každý deň, a to takým spôsobom, ako naša malá pacientka na operačnom stole: na kolenách, nahlas a vlastnými slovami. A odvtedy som iným človekom.“


NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT 2019 sa uskutoční v Bratislave 22. septembra 2019 (nedeľa). Dlhodobo sme pozvaní, aby sme sa modlili za udalosť a jej ciele. Ak by bol záujem, zariadil by som spoločnú dopravu do Bratislavy (autobus alebo vlak). Prosím, predbežný záujem zapíšte v sakristiách kostolov do 31.8.2019.


RKC farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

SPRÁVY Z VATIKÁNU: www.vaticannews.va/sk

Ochrana osobných údajov

kontakty

Rímskokatolícka cirkev, farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com