aktuality

Inšpiratívny rozhovor s architetkom.


V utorok 26. júna svätú omšu o 18.30 vo Farskom kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni bude celebrovať novokňaz František Ondrek, rodák z Beňadova.


Včera večer zomrela pani Jozefína HANZESOVÁ, rod. Lopatovská (20.03.1929). Cirkevný pohreb zosnulej bude v piatok 22. júna 2018 o 13.00, začne sv. omšou v Kostole sv. Bartolomeja v Hniezdnom a pokračovať bude v dome nádeje na miestnom cintoríne. RIP! Večerná sv. omša nebude, ohlásený úmysel sv. omše bude na budúci týždeň.


Farská púť. Ružomberok, pri hrobe prof. Tadeusza Zasepu.


Farská púť. Ružomberok, Černová - rodný dom Andreja Hlinku a Mauzóleum A. Hlinku.


RKC farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

 

SPRÁVY Z VATIKÁNU: www.vaticannews.va/sk

Ochrana osobných údajov

kontakty

RKC farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com