aktuality

Obzretie sa za slávením Veľkonočnej nedele v našej farnosti.


Dnes ráno zomrela pani Katarína MARIANČIKOVÁ (1933). Cirkevný pohreb zosnulej bude v nedeľu 15. apríla 2018 o 11.30 v Dome smútku a pokračovať bude na miestnom cintoríne. Pohrebná sv. omša za zosnulú bude v stredu 18. apríla 2018 o 7.00 v Kostole sv. Bartolomeja. RIP!


K včerajšiemu sviatku sv. Stanislava, ktorý bol zabitý kráľom...


Ráno hrdo stál na streche kostola. Podvečer zrejme zaujal doteraz prázdne miesto v hniezde vo farskej záhrade. Budeme jeho / ich príbeh aj tento rok sledovať. ;)


Jar je už tu ;)


RKC farnosť Hniezdne (Spišská diecéza, dekanát Stará Ľubovňa) tvoria obce Hniezdne (Kostol sv. Bartolomeja), Forbasy (Kostol sv. Doroty) a Kamienka (tam nie je RK kostol). Podľa sčítania obyvateľov bolo v roku 2011 vo farnosti Hniezdne 1810 rímskokatolíkov.

V HNIEZDNOM žije 1463 obyvateľov, z toho je 1322 RK, 86 GK, 7 ECAV, 3 pravoslávni, 1 reformovaný, 1 jehovista, 18 bez vyznania a 25 nezistené náboženstvo.

Vo FORBASOCH žije 410 obyvateľov, z toho je 389 RK, 19 GK a 2 nezistené náboženstvo.

V KAMIENKE žije 1394 obyvateľov, z toho je 1170 GK, 99 RK, 13 pravoslávnych, 4 ECAV, 10 jehovistov, 2 kresťanské zbory, 14 bez vyznania a 82 nezistené náboženstvo.

(Počty sú uvedené podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011)

Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo

kontakty

RKC farnosť HNIEZDNE
065 01 Hniezdne č. 6
Peter Olekšák, farár
Telefón: +421 52 432 33 93
Email: farnosthniezdne@gmail.com